Nakon završetka prvog dijela programa polaznici će biti u mogućnosti pronalaziti i prepoznavati potencijalne prilike za financiranje projekata iz EU fondova, te će biti upoznati s osnovnim preduvjetima za ulazak u EU projekte.

Polaznici će posjedovati konkretna znanja i vještine za korištenje osnovnih alata za upravljanje projektima kao što analiza dionika, analiza problema i ciljeva, analiza strategije te logička matrica projekta. Praktičnim korištenjem ovih alata kroz vježbe, polaznici će moći oblikovati vlastite projektne ideje i provjeravati mogućnost njihove izvedivosti u praksi.

U trećem modulu polaznici će s predavačem proći detaljno kroz budžet projekta koristeći pri tome MS Excel kao temeljni alat. Posebni naglasak će biti stavljen na tehnike pripreme budžeta koje se temelje na detaljnom planu projekta koji sadrži listu aktivnosti i podaktivnosti, njihove vremenske odnose i potrebne resurse.

Polaznici će steći konkretna znanja i vještine za detaljnu izradu projekta i ispunjavanje projektne prijave i svih ključnih dijelova koji su potrebni ne samo radi prijave, nego radi kasnije provedbe projekta. Praktičnim korištenjem ovih alata kroz vježbe, polaznici će biti osposobljeni za oblikovanje vlastitih projektnih ideja, pripremit će projekt za planirano uspješnu provedbu. U četvrtom modulu polaznici će s predavačem proći detaljno kroz projektnu prijavu, upoznati se s uobičajenim obrascima za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva, metodologijom provedbe projekta i održivosti.

Nakon završetka petog dijela programa polaznici će posjedovati konkretna znanja i vještine za korištenje osnovnih ICT alata u pripremi I provedbi projekta.

Modul 6 Programa osposobljavanja za Voditelja izrade i provedbe EU projekata upoznaje polaznike s detaljnim pravilima uspješne provedbe EU projekta, te svim specifičnostima u provedbi na koje nositelje projekata obavezuje grant ugovor te strogo definirana pravila provedbe.