Seminar je namijenjen polaznicima koji žele naučiti koristiti adresar, slati poruke sa dodatkom, primati i prosljeđivati poruke, organizirati on-line sastanke i projekte, pratiti izvršavanje zadataka, koristiti zajedničke resurse...

Seminar je namijenjen polaznicima koji žele naučiti koristiti adresar, slati poruke sa dodatkom, primati i prosljeđivati poruke, organizirati on-line sastanke i projekte, pratiti izvršavanje zadataka, koristiti zajedničke resurse...

OutlookPo završetku seminara polaznici će poznavati osnovne pojmove Interneta, koristiti se programom za pregledavanje Internet stranica - Internet Explorer te programom za e-poštu MS Outlook 2007 EN.


Windows VistaSeminar upoznaje polaznika s operativnim sustavom Windows Vista. Polaznici bi nakon ovog seminara trebali moći samostalno upravljati računalom sa operativnim sustavom Windows Vista, manipulirati datotekama i mapama, ali znati i osnove najkorištenijih korisničkih programa.

Windows VistaSeminar upoznaje polaznika s operativnim sustavom Windows Vista. Polaznici bi nakon ovog seminara trebali moći samostalno upravljati računalom sa operativnim sustavom Windows Vista, manipulirati datotekama i mapama, ali znati i osnove najkorištenijih korisničkih programa.


Windows 7Seminar upoznaje polaznika s operativnim sustavima Windows 7 i Vista. Polaznici bi nakon ovog seminara trebali moći samostalno upravljati računalom sa operativnim sustavima Windows 7 i Vista, manipulirati datotekama i mapama, ali znati i osnove najkorištenijih korisničkih programa.

ExcelNakon završenog seminara korisnici će znati izrađivati jednostavnije tablične proračune i izvoditi manipulacije nad njima korištenjem matematičkih formula i ugrađenih funkcija, te će isto tako naučiti kako svoje podatke prikazati grafički,…

ExcelNakon završenog seminara korisnici će znati izrađivati jednostavnije tablične proračune i izvoditi manipulacije nad njima korištenjem matematičkih formula i ugrađenih funkcija, te će isto tako naučiti kako svoje podatke prikazati grafički,...

Napredni ExcelNakon uspješno završenog seminara polaznici će biti u stanju izrađivati složene tablične proračune što se protežu preko više stranica, pa čak i datoteka. Bit će upoznati sa širokom paletom raznih naprednih funkcija, koje će im biti od velike koristi pri rješavanju mnogih teških zadataka. Polaznici će također biti u stanju kreirati i održavati jednostavne baze podataka u MS Excelu... 

Napredni ExcelNakon uspješno završenog seminara polaznici će biti u stanju izrađivati složene tablične proračune što se protežu preko više stranica, pa čak i datoteka. Bit će upoznati sa širokom paletom raznih naprednih funkcija, koje će im biti od velike koristi pri rješavanju mnogih teških zadataka. Polaznici će također biti u stanju kreirati i održavati jednostavne baze podataka u MS Excelu... 

ExcelSeminar upoznaje korisnike s programom za obradu teksta MS Word. Korisnici bi nakon ovog seminara trebali biti u mogućnosti sami sastavljati dokumente i dopise, manipulirati s tablicama, numerirati stranice...


ExcelSeminar upoznaje korisnike s programom za obradu teksta MS Word. Korisnici bi nakon ovog seminara trebali biti u mogućnosti sami sastavljati dokumente i dopise, manipulirati s tablicama, numerirati stranice…

PowerpointNakon završenog seminara polaznici će biti stanju samostalno izrađivati digitalne prezentacije. Pomoću njih će mnogo bolje, atraktivnije i vizualno primamljivije, prezentirati razne podatke (izvještaje, planove, statistike, promidžbene poruke…) i samim time podići kvalitetu svoga poslovanja. Prezentacije će obogaćivati raznim multimedijalnim dodacima i animacijama kako bi se kod gledatelja postigao što bolji utisak.

PowerpointNakon završenog seminara polaznici će biti stanju samostalno izrađivati digitalne prezentacije. Pomoću njih će mnogo bolje, atraktivnije i vizualno primamljivije, prezentirati razne podatke (izvještaje, planove, statistike, promidžbene poruke...) i samim time podići kvalitetu svoga poslovanja. Prezentacije će obogaćivati raznim multimedijalnim dodacima i animacijama kako bi se kod gledatelja postigao što bolji utisak.


AccessUvod u teoriju baza podataka, instalacija i pokretanje programa MS Access 2007, kreiranje tablica i rad s podacima, povezivanje tablica, kreiranje obrazaca i filtriranje podataka, izrada jednostavnih select-upita, izrada i oblikovanje izvještaja...

AccessUvod u teoriju baza podataka, instalacija i pokretanje programa MS Access 2007, kreiranje tablica i rad s podacima, povezivanje tablica, kreiranje obrazaca i filtriranje podataka, izrada jednostavnih select-upita, izrada i oblikovanje izvještaja...


OutlookPo završetku seminara polaznici će poznavati osnovne pojmove Interneta, koristiti se programom za pregledavanje Internet stranica - Internet Explorer te programom za e-poštu MS Outlook 2007 HR.