Napredni ExcelNakon uspješno završenog seminara polaznici će biti u stanju izrađivati složene tablične proračune što se protežu preko više stranica, pa čak i datoteka. Bit će upoznati sa širokom paletom raznih naprednih funkcija, koje će im biti od velike koristi pri rješavanju mnogih teških zadataka. Polaznici će također biti u stanju kreirati i održavati jednostavne baze podataka u MS Excelu... 

PLANIRANJE PROJEKATA
Modul predstavlja osnovne kocepte i veštine koji se odnose na sposobnost korištenja aplikacija za upravljanje projektima za pripremu projektnih planova i praćenje projekata, uključujući planiranje i upravljanje vremenom, troškovima, zadacima i resursima.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumijeti ključne kocepte koji se odnose na upravljanje projektima
Koristiti aplikaciju za upravljanje projektima kako bi kreirali nove projekte i održavaju postojeće
Kreirati i planirati raspored zadataka kao i dodavanje rokova i ogranićenja
Dodjeljivati troškove, kreirati i dodejeljivati resurse zadacima
Imajti uvid u kritičnu putanju, pratiti napredak projekta i mijenjati raspored
Pripremiti projekt za ispis zajednos s grafikonima i izvješćima

WEB DIZAJN
Modul traži od kandidata razumijevanje ključnih koncepata objavljivanja na web stranici kao i postavljanje i održavanje statičke web stranice.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti sve web  koncepte i pojmove
Znati temeljna načela HTML-a kao i korištenje oznaka HTML-a za izmjenu izgleda web stranice
Koristiti web autorske programe za dizajn i oblikovanje web stranica, formatiranje teksta te rad s hipervezama i tablicama
Prepoznati i koristiti uobičajene formate slika i stvoriti web-obrasce na web-stranici.
Razumjeti i koristiti CSS
Pripremite web stranice za objavljivanje na web serveru

UREĐIVANJE FOTOGRAFIJA
Modul predstavlja osnovne pojmove i vještine na kojima se temelje osnove digitalne fotografije te koristenje aplikacije za uređivanje i poboljšanje fotografija, primijena efekta i priprema fotografije za tisak i izdavaštvo.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti glavne koncepte korištenja digitalne fotografije te razumjeti grafičke formate kao i koncepte boja
Otvarati postojeće fotografije, spremiti fotografiju u različitim formatima, i postavljati razne postavke fotografija
Koristiti se  postojećim opcijama kao što su prikazivanje alatne trake, palete u svrhu poboljšanja produktivnost
Snimiti i spremiti fotografiju, koristiti različiti izbor alata
Kreirati i koristiti slojeve, raditi s tekstom, koristiti efekte i filtre kao i alate za crtanje i slikanje
Pripremiti fotografiju za tisak i izdavaštvo

ONLINE SURADNJA
Modul postavlja koncepte i vještine koje se odnose na pripremu i korištenje online kolaborativnih alata, kao što su skladištenje, produktivnost aplikacija, kalendara, društvenih medija, web sastanc i mobilne tehnologije.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na online suradnju i cloud computing
Otvoriti korisnički račun i pripremiti ga online suradnju
Koristiti online pohranu podataka i web aplikacije za kolaboraciju
Koristiti online i mobilne kalendara za upravljanje i planiranje aktivnosti
Surađivati i komunicirati pomoću društvene mreže i blogova
Dogovarati i organizirati online sastanke kao i koristiti online okruženja za učenje
Razumjeti ključne koncepte mobilne tehnologije i koristiti programe kao što su e-mail, aplikacije za sinkronizaciju i ostalo

IT SIGURNOST
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost razumijevanja glavnih pojmova na kojima se temelji sigurno korištenje ICT u svakodnevnom životu i korištenje odgovarajućih tehnika i aplikacija za održavanje sigurnih mrežnih veza, pažljivo i sigurno korištenje Interneta, te prikladno upravljanje podacima i informacijama.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na sigurnost informacija i podataka, fizičku sigurnost, privatnost i krađu identiteta
Zaštititi računalo, uređaj ili mrežu od štetnog softvera i neovlaštenog pristupa
Poznavati tipove mreža, načine povezivanja i specifične probleme, uključujući vatrozid
Sigurno pregledavati World Wide Web i komunicirati na internetu
Poznavati sigurnosne probleme vezane uz komunikaciju, uključujući e-mail i slanje istovremenih poruka
Sigurno i pouzdano napraviti rezervne kopije i obnoviti podatke te raspolagati podacima i uređajima

KORIŠTENJE BAZA PODATAKA
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i demonstraciju sposobnosti korištenja baza podataka.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti što je baza podataka, kako je organizirana i kako funkcionira
Kreirati jednostavnu bazu i vidjeti njen sadržaj u različitim načinima rada
Kreirati tablicu, definirati i mijenjati polja i njihova svojstva; unositi i uređivati podatke u tablici
Sortirati i filtrirati tablicu ili obrazac; mijenjati i izvršavati upite za dobivanje određenih informacija iz baze podataka
Razumjeti što je obrazac i kreirati obrazac za unos, mijenjanje i brisanje slogova i podataka u slogovima
Kreirati uobičajena izvješća i pripremiti rezultate spremne za objavu

PREZENTACIJE
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja prezentacijskog softvera.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Raditi sa prezentacijama i spremati ih u razlicitim oblicima datoteka
Koristiti ugradene mogucnosti kao što je funkcija pomoci za povecanje produktivnosti
Razumjeti razlicite poglede na prezentaciju i odabrati razne izglede i dizajn slajda pri korištenju
Unositi, uredivati i oblikovati tekst u prezentacijama. Prepoznati dobru praksu pri dodjeljivanju jedinstvenih naslova slajdovima
Umetati i uredivati slike, crteže i skice
Primijeniti animacijske i prijelazne efekte na prezentaciju. Provjeriti i korigirati sadržaj prije završnog ispisa ili prezentiranja

PRORAČUNSKE TABLICE
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Raditi s radnim knjigama i spremati ih u različitim oblicima datoteka
Koristiti ugrađene mogućnosti kao što je funkcija pomoći za povećanje produktivnosti
Unositi podatke u ćelije i koristiti dobru praksu u kreiranju popisa. Označavati, sortirati, kopirati, premještati i brisati podatke
Uređivati retke i stupce na radnom listu. Kopirati, premještati, brisati i preimenovati radne listove
Kreirati matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije proračunskih tablica. Koristiti dobru praksu u kreiranju formula i prepoznavanju pogrešnih vrijednosti u formulama
Oblikovati brojeve i tekstualne sadržaje u radnim knjigama
Birati, kreirati i oblikovati grafikone za potpuni prijenos informacija
Podešavati izgled stranica, provjeriti i ispraviti sadržaj radnih knjiga prije ispisa

OBRADA TEKSTA
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Raditi sa dokumentima i spremati ih u različitim oblicima datoteka
Koristiti ugrađene mogućnosti kao što je funkcija pomoći za povećanje produktivnosti
Kreirati i uređivati male tekstualne dokumente koji će biti spremni za dijeljenje i distribuciju
Primijeniti različite vrste oblikovanja na dokumente i prepoznati dobru praksu u izboru odgovarajućih mogućnosti oblikovanja
Umetati tablice, slike i crteže u dokument
Pripremiti dokumente za cirkularno slanje
Primijeniti numeriranje stranica i provjeriti pravopis i gramatiku prije završnog ispisa dokumenata

OSNOVE KOMUNIKACIJA
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti pregledavanja web-a i pojmove online sigurnosti
Koristiti web-preglednik i upravljati postavkama, oznakama, izlaznim rezultatima
Učinkovito tražiti online informacije i kritički vrednovati sadržaj web-a
Razumjeti osnovne pojmove koji se odnose na autorsko pravo i zaštitu podataka
Razumjeti pojmove online zajednica, komunikacija i e-pošta
Slati, primati e-poštu i upravljati postavkama e-pošte
Organizirati i tražiti e-poštu i koristiti kalendare

OSNOVE RAČUNALA
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.
 
Po završetku ovog modula kandidat će moći:
Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na ICT, računala, uređaje i softver
Pokrenuti i isključiti računalo
Učinkovito raditi na radnoj površini računala koristeći ikone, prozore
Podesiti glavne postavke operacijskog sustava i koristiti dostupne mogućnosti pomoći
Stvoriti jednostavan dokument i ispisati ga
Razumjeti ključne pojmove upravljanja datotekama i učinkovito organizirati datoteke i mape
Razumjeti ključne pojmove za pohranu i koristiti programe za sažimanje i izdvajanje velikih datoteka
Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na mreže i mogućnosti povezivanja te se spojiti na mrežu
Razumjeti važnost zaštite podataka i uređaja od zlonamjernog softvera i stvaranja rezervnih kopija podataka
Prepoznati važnost zaštite okoliša, pristupačnosti i zdravlja korisnika