Radnici koji rade s računalima izloženi su određenim opasnostima, štetnostima i naporima koji manje ili više utječu na njihovu sigurnost i zdravlje.

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (N.N. br. 69/05) utvrđuje zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom te definira pojmove vezane za računala.

Radnici moraju biti upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom i biti osposobljeni za rad na siguran način.

Algebra je u suradnji sa Visokom školom za sigurnost te Centrom za informacijske sustave izradila e-learning seminar za udaljeno učenje. Svakom polazniku koji s uspjehom završi seminar Visoka škola za sigurnost izdat će Uvjerenje na temelju ovlasti nadležnog ministarstva.

Na Vaš upit seminar možemo postaviti i na Vašu e-learning infrastrukturu.