Cilj ove cjeline je da se polaznici upoznaju s osnovnim postavkama učenja i poučavanja, da shvate važnost metodike u obrazovanju, upoznaju se s razvojem novih tehnologija i njihovom primjenom u obrazovanju te s alternativnim načinima poučavanja.

Cilj ove cjeline je da se polaznici upoznaju s tumačenjima i obuhvatom e-learninga, novim  tehnologijama koje se koriste u e-learningu i kriterijima za izbor tehnologije. Osim toga cilj je da polaznici na osnovu znanja o učenju i poučavanju iz prethodne cjeline znaju usporediti klasično učenje i e-learning, definirati prednosti i nedostatke svakog od načina te da znaju odgovoriti na pitanje: „Gdje, kada i koliko koristiti e-learning kako bi svaki učenik postigao maksimum u procesu učenja u odnosu na svoje mogućnosti?“.

U sklopu ove cjeline polaznicima će se prezentirati različiti e-learning sadržaji te će se u nekoliko faza (u suradnji s mentorom, u grupi, samostalno) analizirati odabrane lekcije i tečajevi kroz različite aspekte (primjerenost grafičkog dizajna, mogućnosti navigacije i komunikacije, razina interaktivnosti itd.). Diskutirat će se o pozitivnim i negativnim karakteristikama pojedinog sadržaja te predlagati načini poboljšanja.

Cilj ove cjeline je da se polaznici upoznaju s osnovnih tehnologijama i alatima za izradu e-learning sadržaja, sa sustavima za upravljanje sadržajem i tehnološkom e-learning infrastrukturom. Polaznici će ovladati osnovnim vještinama potrebnim za rad s općeprihvaćenim alatima za obradu teksta, slike, zvuka i videa i općenito multimedijalnim alatima, na razini neophodnoj da bi bili spremni za sljedeća poglavlja u kojima će se učiti naprednije korištenje pojedinih alata te korištenje nekih specijaliziranih alata za izradu e-learning sadržaja.

Cilj ove cjeline je da polaznici nauče pravilno koristiti PowerPoint i Articulate alate. Polaznik će znati samostalno izraditi prezentaciju, obogatiti ju sa interaktivnošću, dinamičnim sadržajem, snimiti audio zapis, spojiti prezentaciju sa zvučnim zapisom, te materijal obogatiti kvizom. Polaznik će znati koristiti Articulate alate za prilagodbu interaktivnih sadržaja napravljenih u Powerpointu za e-learning distribuciju te koristiti naprednije mogućnosti Articulate alata za izradu složenih e-learning sadržaja koji simuliraju rad neke računalne aplikacije.

Cilj ove cjeline je naučiti upravljanje osnovnim funkcionalnostima Moodle sustava s naglaskom na izradu sadržaja, organizaciju elearning edukacije i postavljanje gotovih sadržaja u sustav.

Cilj ove cjeline je da polaznici ovladaju znanjima potrebnim za izradu lekcije. Polaznik će samostalno izraditi nastavnu cjelinu koju će moći primijeniti i evaluirati u realnim uvjetima. Definirat će ciljeve nastavne cjeline, razraditi temu tako da bude prilagođena ciljanoj skupini učenika, te dizajnirati lekcije u odabranom alatu za izradu e-learning sadržaja.

Ovaj seminar sadrži općenite informacije o svim cjelinama specijalizacije za izradu e-learning sadržaja i primjenu.