U ovoj se kategoriji nalaze besplatni primjeri lekcija iz raznih vrsta seminara. Ovim lekcijama je dozvoljen pristup bez prijave na sustav tj. bez upisivanja korisničkog imena i zaporke.

U ovom seminaru možete vidjeti primjere elearning lekcija sa srednjoškolskim sadržajem: matematika i engleski jezik. Ovi sadržaji su izrađeni u obliku video lekcija namijenjeni učenicima koji se pripremaju za državnu maturu.

Besplatni demoU ovom demo seminaru možete vidjeti isječke lekcija sadržaja kojeg je Algebra izradila po narudžbi na temelju dostupnih materijala naručitelja. Za pristup ovom seminaru nije potrebno korisničko ime niti zaporka.

Besplatni demoU ovom besplatnom seminaru možete pronaći po jednu lekciju iz svakog od 11 elearning seminara za samostalno učenje putem Interneta, izrađenih 2014. godine prema najnovijem ECDL konceptu. U lekcijama se prikazuje korištenje najnovijih verzija programa MS Office 2013 sa sučeljem na hrvatskom jeziku te čitav niz drugih programa kao što su MS Project 2013, Gimp, Amaya, Adobe Connect, Moodle itd... Slobodno isprobajte lekcije bez obaveza i bez potrebe za registracijom. Za pristup ovom seminaru nije potrebno korisničko ime niti zaporka.

Radnici koji rade s računalima izloženi su određenim opasnostima, štetnostima i naporima koji manje ili više utječu na njihovu sigurnost i zdravlje.

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (N.N. br. 69/05) utvrđuje zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom te definira pojmove vezane za računala.

Radnici moraju biti upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom i biti osposobljeni za rad na siguran način.

Algebra je u suradnji sa Visokom školom za sigurnost te Centrom za informacijske sustave izradila e-learning seminar za udaljeno učenje. Svakom polazniku koji s uspjehom završi seminar Visoka škola za sigurnost izdat će Uvjerenje na temelju ovlasti nadležnog ministarstva.

Na Vaš upit seminar možemo postaviti i na Vašu e-learning infrastrukturu.

Ovaj demo seminar sadrži prve dvije lekcije seminara MS Lync.

Besplatni demoU ovom seminaru možete pronaći nekoliko lekcija tj. po jednu nastavnu cjelinu iz nekoliko odabranih elearning seminara za samostalno učenje putem Interneta. Slobodno besplatno isprobajte e-učenje bez obaveza i bez potrebe za registracijom. Za pristup ovom seminaru nije potrebno korisničko ime niti zaporka.